Wachtmeister, Marika

Picture for manufacturer Wachtmeister, Marika

Marika Wachtmeister är juristutbildad och  advokat till 1991, grundande  konstverksamheten på Wanå och VD för konstinstitutionen Stiftelsen Wanås utställningar tom 2010. Varit styrelseledamot i Millesgården och National Musei Vänner, PS1 Contemporary Art Center, New York och MNAC,  i Spanien  mfl.  Curator och skribent. Curerat flera utställningar med samtidskonst internationellt. 

Books by Wachtmeister, Marika