Wachtmeister, CG

Picture for manufacturer Wachtmeister, CG

Carl-Gustaf Wachtmeister är Jägmästare och chef på Wanås Gods sedan 1985. På Wanås har han byggt upp en modern ekologisk mjölkproduktion och ett miljöcertifierat skogsbruk. CGW var sommarpratare i P 1  år 2011 och är ledamot av Kungliga Skogs och Lantbruksakademien. 

Books by Wachtmeister, CG