Cronqvist Lena

Picture for manufacturer Cronqvist Lena

Lena Cronqvist är målare, grafiker, bokillustratör och skulptör. Hon utbildade sig i målning under en termin på en konstskola i Bristol i Storbritannien och senare 1958-59 på Konstfack i Stockholm, där hennes morfar en gång varit rektor. På Konstfack tyckte hon att livet var alltför schemalagt och att tiden för själva måleriet blev för liten och övergick därför till studier vid Kungliga Konstakademien i Stockholm 1959-64. Under studietiden inspirerades hon bland annat av Francis Bacon, och även Edvard Munch är en referens för henne. Hon tilldelades professors namn 1998 och är medlem av Konstakademien

Books by Cronqvist Lena