Carlsson, Torild

Picture for manufacturer Carlsson, Torild

Torild Carlsson arbetar sedan år 2000 med att utveckla stöd för individer som söker sitt bästa alternativ i arbetslivet. Han hjälper privata och offentliga organisationer att utforma karriärstöd åt anställda och arbetslösa. De senaste åren har Torild utbildat och handlett chefer och personalgrupper, arbetsförmedlare, studie- och yrkesvägledare, handläggare på Försäkringskassan och i kommuner. Han har hållit seminarier för fackföreningar och arbetsgivarorganisationer, politiker och andra som vill att fler människor ska få känna Äntligen måndag!

Books by Carlsson, Torild